Czym jest franczyza aptek? Co dobrze jest wiedzieć na ten temat? Jak zmienne jest to zjawisko?

W naszym kraju definiuje się franczyzą faktycznie każdą formę działania pojedynczego podmiotu w oparciu o cudzy pomysł na biznes. W branży aptecznej sytuacja wygląda podobnie, choć możemy stwierdzić, że istnieją tu dwa rodzaje franczyz. Jedna z nich jest najbardziej właściwa dla działających już aptek, kolejna dla nowych inwestorów. Taka franczyza dla nowych podmiotów jest najbardziej zbliżona do klasycznej definicji takiego rodzaju współpracy.
Continue Reading