Jak przygotować się do zajęć w placówkach medycznych – strój, badania, zaświadczenia

Każdego roku tysiące studentów uczelni medycznych i pokrewnych są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w placówkach medycznych (szpitalach, ośrodkach zdrowia, zakładach opieki i innych). Niestety często uczelnie nie dostarczają rzetelnej informacji na temat tego jak się do tych zajęć przygotować, a warto mieć przy sobie kilka ważnych rzeczy. Student czy też słuchacz szkoły przygotowującej do profesji w zakresie usług medycznych do zaliczenia praktyk jest zobowiązany posiadać przede wszystkim właściwe dokumenty i odzież.

badanie laboratoryjne

Autor: 123dan321
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli chodzi o dokumenty to można je podzielić na te wydane przez uczelnię (służące do rozliczenia się z alma mater po zakończeniu szkolenia oraz pozostawienia w placówce medycznej), oraz załatwiane we własnym zakresie.

Po przejrzeniu tego wpisu nęci Cię, by napisać na tej stronie swoje komentarze na nasz temat (https://lodykuli.pl/rozki-waflowe/)? Nie czekaj! Nawet najmniejsza opinia jest dla nas kluczowa.

Student zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia skierowania na praktyki razem z umową lub porozumieniem wystawianym ze strony uczelni dla szpitala oraz do przedłożenia programu praktyk, na podstawie którego placówka medyczna wyznaczy zakres jego obowiązków. Administracja szpitala niejednokrotnie wymaga także napisania podania do dyrektora w sprawie przyjęcia na praktyki, zaopatrzonego w pisemne zgody ordynatorów, w przypadku praktyk lekarskich, lub pielęgniarek koordynujących, w przypadku pozostałych praktyk.

Student powinien także posiadać ubezpieczenie OC i NW (szkolenia lekarskie i pielęgniarskie). Trzeba zwrócić uwagę czy wyżej wymienione ubezpieczenia zapewnia alma mater, czy też trzeba je wykupić samemu. Poza tym trzeba posiadać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie na pasożyty), w większych miastach można znaleźć wiele punktów w jakich można otrzymać taki dokument, w mniejszych miejscowościach należy na jego odbiór poczekać nawet parę dni. Badanie na pasożyty Wrocław jest tu dobrym przykładem może równie dobrze przebiec bardzo szybko (opinie o badaniu krwi na pasożyty). Niemniej studenci powinni zatroszczyć się o posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych odpowiednio wcześniej (samo przygotowanie do badania na pasożyty zabiera trzy dni) i pamiętać, że nie zostaną wpuszczeni do szpitala bez takiego dokumentu. Badanie na pasożyty Wrocław, Warszawa czy Szczebrzeszyn jest po prostu nie do uniknięcia.

Termin praktyk lekarskich również warto ustalić odpowiednio wcześnie, pracownik odpowiedzialny za koordynację praktyk nie musi brać pod uwagę urlopowych planów studentów, a jedynie zapewnić określoną liczbę praktykantów na oddziale, tak by nie utrudniać pracy personelowi – szczegóły. Po otrzymaniu zgody władz placówki na odbycie szkolenia praktykant powinien zaopatrzyć się w odpowiednią odzież (szpitale rzadko zapewniają odzież ochronną we własnym zakresie): fartuch i buty zmienne (najlepiej w kolorze białym). Studenci powinni być także przygotowani na to, iż jeśli pragną odbywać praktyki w miejscu, które nie ma podpisanej umowy z ich uczelnią, będą musieli zapłacić za nie kwotę zgodną z cennikiem placówki (koszty mogą być różne w zależności od wielkości ośrodka oraz stopnia referencyjności). Obowiązkowe praktyki to możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania określonej placówki. Warto dobrze ją wybrać i być przygotowanym na różne ewentualności, a przede wszystkim zadawać pytania wszystkim i o wszystko.