Kto podaje leki w warunkach szpitalnych oraz jakiego rodzaju ponadto obowiązki posiada pielęgniarka?

Jeżeli czyimś marzeniem jest niesienie pomocy innym osobom, to może dobrać zawód, którego celem okazuje się być właśnie pomoc innemu człowiekowi. Jest to zawód, który zazwyczaj wykonują kobiety, jednak są szpitale, w jakich na tego typu stanowisku można spotkać panów.

Pielęgniarka jest to pracownik szpitala, którego głównym celem jest zapewnienie opieki nad podległymi mu chorymi. Kluczowym obowiązkiem pielęgniarki jest dbanie o komfort chorego, jego czystość, karmienie i niesienie pomocy we wszystkich działaniach, jakich chory nie może przeprowadzić samodzielnie. Zajmuje się ona dostarczaniem leków przepisanych przez lekarza, wykonywaniem iniekcji, podawaniem krwi oraz zmianą bandaży. Poza tym asystuje lekarzowi przy wykonywanych operacjach. Odpowiada ona za stan zdrowia pacjenta, a w wypadku jego zmiany na gorsze lub materiały stomatologiczne zagrożenia życia, powinna udzielić pierwszej pomocy. Może zajmować się ponadto obsługiwaniem aparatury medycznej. Do jej zadań zalicza się także mierzenie temperatury, tętna oraz informowanie doktora o wszelkich nieprawidłowościach.
Sauna latem? – Jak najbardziej!

Autor: Tatralandia
Źródło: Tatralandia
Zarobki pielęgniarek zatrudnionych w państwowym zakładzie zależą w dużym stopniu od regionu państwa, a w mniejszych miejscowościach wynoszą od 1200 do 1600 złotych. W większych miastach jest to pensja w wysokości 1800-2200 złotych. W klinice prywatnej pielęgniarka mogłaby mieć nadzieję na wypłatę nieco wyższą. Jest to około 2,500 złotych.

Niezależnie od stażu pracy zarobki pielęgniarki nie ulegają dużemu zwiększeniu. Na niektórych oddziałach w szpitalu działalność pielęgniarki jest stosunkowo stresująca, z tego też powodu normą jest praca grupowa przy jednym pacjencie.