Jakie ma zadanie superwizja oraz kto ją wykonuje?

Jedną z form pomocy terapeutycznej, która może być stosowana przez psychoterapeutów w ośrodkach odwykowych jest taka, która dodatkowo może rozwijać umiejętności zawodowe psychoterapeuty, który zgłosił dany kłopot swemu bardziej doświadczonemu koledze.

superwizja

Autor: Rio Mare
Źródło: Rio Mare
To on, jako superwizor, dokonuje wyboru formy prowadzenia procesu o nazwie superwizja. Ma ona na celu analizę prowadzonej psychoterapii i koncentruje się na lepszym zrozumieniu diagnozy. Obowiązkiem superwizora jest również pomoc w zbadaniu przez psychoterapeutę przestrzeni, która jest związana z daną psychoterapią. Technika ta może być wykonywana w postaci indywidualnych rozmów lub w czasie terapii grupowej. Praca superwizyjna powinna skupiać się na korzystniejszym zrozumieniu problemu, procesu psychoterapeutycznego czy też tego typu zjawisk jak m.in. opór czy też przeniesienie. Istotne jest także poddanie refleksji. Bardzo istotna ze względu na poziom skomplikowania różnych zjawisk intrapsychicznych jest także obserwacja konkretnego przypadku.
Sam cykl posiada charakter edukacyjny i ma dopomóc psychoterapeucie w poprawnym zrozumieniu procesu psychoterapeutycznego. Podczas przeprowadzania superwizji, taki zdobywający zawodowe doświadczenie psychoterapeuta określany jest jako superwizant. Zgłasza on taką kwestię do superwizora, zatem psychoterapeuty, który ma już znacznie większe doświadczenie.

Zainteresował Cię nasz wpis? Jeżeli tak, to śmiało przekonaj się, co jest w ofercie separator do ziarna asm technology, która dotyczy pokrewnej problematyki.

Jego rolą nie jest dawanie porad ani nie jest jego zadaniem rozwiązanie danego kłopotu. Może z kolei pomóc lepiej zrozumieć konkretnego pacjenta, jeśli dla psychoterapeuty, który prowadzi ten przypadek jest to zbyt trudne.

Zwiększa się w takiej sytuacji samoświadomość w pracy zawodowej a także jakość świadczonych przez niego usług. Superwizant decydujący się na superwizję troszczy się o jakość swoich usług i chce się nadal rozwijać.