Czym jest franczyza aptek? Co dobrze jest wiedzieć na ten temat? Jak zmienne jest to zjawisko?

W Polsce określa się franczyzą praktycznie każdą formę działania jakiegoś podmiotu w oparciu o cudzy pomysł na biznes. W branży aptecznej sytuacja wygląda dość identycznie, chociaż jesteśmy w stanie stwierdzić, iż istnieją tu dwa rodzaje franczyz. Jedna z nich jest najlepsza dla funkcjonujących już aptek, następna dla nowych inwestorów. Franczyza apteczna dla nowych podmiotów zbliżona jest najbardziej do klasycznej definicji tego typu współpracy.

apteka

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

A to z tego powodu, że w tego rodzaju wariancie franczyzodawca przekazuje całą swoją wiedzę o budowie, wdrożeniu oraz zarządzaniu apteką, dzięki temu przygotowuje franczyzobiorcę do pracy w takiej sieci przy pomocy wielu szkoleń wstępnych. Pojawiający się w branży inwestorzy, jako franczyzobiorcy dość chętnie akceptują warunkowany przez franczyzodawcę kontroling operacyjny działalności apteki czy finansowy, prościej też zaakceptować opłaty, bo w zamian za nie jesteśmy w stanie skorzystać z bogatego know-how franczyzobiorcy. Franczyza apteki ( dowiesz się na nowafarmacja.com.pl) dla działających aptek z powodu braku akceptacji przez farmaceutów kontrollingowych działań, ale i całego tradycyjnego modelu apteki do zadań, jakie obowiązują w sieci, zmuszona była ulec zmianie, by złagodzić określone cechy. Dzięki temu mogła skoncentrować się tak naprawdę na konsolidacji w miarę jednorodnej polityki – zakupowej, a także promocyjnej. Dzięki temu powstała grupa zakupowa aptek z niej to można w zasadzie wyodrębnić trzy najbardziej ważne poziomy. Pierwsza z nich to grupa zakupowa – skonsolidowana. Jest skoncentrowana na prowadzeniu polityki, która oparta jest o kontraktowanie zakupów u wybranych hurtowników, próbuje również implementować wspólne standardy wizualizacji, działań promocyjnych, jednocześnie zapewniają usługi w postaci szkoleń, doradztwa farmaceutycznego i prawnego.

leki

Autor: Wellness GM
Źródło: http://www.flickr.com

Inny typ to grupa zakupowa – rozproszona, jaka koncentruje się tylko nad polityką zakupową, dodatkowo stawia na marketing, jaki oczywiście kierowany jest do pacjentów, co powoduje, iż apteka działająca w jej ramach musi dostosować swój system informatyczny. Ostatni rodzaj to grupa zakupowa-otwarta. To platforma handlowa, jaka zapewnia dostęp do wypracowanych warunków a także kontraktów zakupowych, bez niezbędności spełniania min. zakupowych.

Gdy zaciekawi Cię ten temat, obejrzyj ponadto (https://www.zdrowie-legionowo.pl/) inne nasze serwisy, które omawiają to zagadnienie – na pewno też Cię zaabsorbują.

Do tego typu grupy należą apteki, które mogą przynależeć do więcej niż jednej grupy (sprawdź: nowafarmacja.com.pl/O-grupie-7.html).